Steun ons en help Nederland vooruit

Floriade

De komst van de Floriade naar Almere biedt de komende jaren veel kansen voor Flevoland, als showcase voor de innovatieve tuinbouwsector. De Floriade zal veel (inter)nationale aandacht krijgen wat extra werkgelegenheid kan opleveren. Voor het slagen van de Floriade is het van belang dat de komende jaren veel energie wordt gestoken in de voorbereidingen. Voor de provincie is met name dit voortraject van groot belang, omdat er in het voortraject kansen liggen voor ondernemers om internationale bekendheid te krijgen. Ook het onderwijs in Flevoland krijgt kansen bij het organiseren en realiseren van de Floriade die D66 graag wil benutten.

Kosten

D66 is kritisch op de kosten van de Floriade. Het is een groot project, waaraan onder meer financiële risico’s verbonden zijn. Eerdere Floriades kennen een geschiedenis van budgetoverschrijdingen. Voor D66 mag de begroting van de Floriade geen open einde hebben en moet de provincie investeren in concrete projecten, niet in garantstellingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018