Steun ons en help Nederland vooruit

Gebruik de ruimte duurzaam

Het indelen van de ruimte doe je voor de lange termijn en het is de taak van de provincie om die ruimtelijke indeling toekomstbestendig te maken. Dat vraagt dat de provincie de regie neemt. D66 wil de bestaande infrastructuur optimaal benutten. Gebieden staan voor D66 niet op zichzelf: er bestaat een wisselwerking tussen natuur, landbouw, infrastructuur en steden. D66 wil daarom die gebieden meer met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld landbouwgebied in de nabijheid van steden is enerzijds een producent van voedsel, anderzijds kan de landbouw profiteren van innovatie aan onderwijsinstituten, zoals die in Almere en Dronten en kennisdragers als de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) in Emmeloord.

 Dubbel ruimtegebruik

D66 wil meer inzetten op dubbel ruimtegebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld over kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken, landbouw- en natuurgebieden die bijdragen aan recreatie en toerisme. D66 wil dat de provincie als gebiedsregisseur bijdraagt aan de haalbaarheid en economische aantrekkelijkheid van investeringen. D66 wil ruimte geven aan duurzame energie, maar wil géén provinciale subsidies: zonne-energie is voor particulieren al rendabel van zichzelf en voor biomassa en windenergie zijn er nationale subsidieregelingen, mede dankzij D66 in de Eerste en Tweede Kamer.

 Versterk en behoud grote natuurgebieden

D66 wil de grotere natuurgebieden behouden en versterken, zoals de Oostvaarderplassen, het Horsterwold en het Kuinderbos. Deze natuurgebieden en tussenliggende kleinere oppervlaktes natuur willen we aan elkaar koppelen langs kanalen en bijvoorbeeld met wildoversteekplaatsen. D66 voelt zich hierbij gebonden aan het Flevolandse programma Nieuwe Natuur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018