Steun ons en help Nederland vooruit

Het waterschap

De verkiezingen voor het waterschapsbestuur vallen op het zelfde moment als de verkiezingen voor Provinciale staten. D66 doet niet mee met deze verkiezingen, maar steunt de regionale partij Stad, Water en Natuur, die landelijk samenwerkt met de beweging Water Natuurlijk. De provincie houdt toezicht op het waterschap, zoals ze ook toezicht houdt op de gemeenten. De inzet van D66 voor dit toezicht is hetzelfde als bij de gemeenten: met respect voor de eigen bevoegdheden van het waterschap, maar niet terughoudend als er aanleiding is om op te treden in het belang van de Flevolanders. D66 wil de waterschappen betrekken bij de gedachtenvorming omtrent de herinrichting van het bestuur in Nederland. De provincie en het waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het herstel en behoud van waterafhankelijke natuur. In Flevoland realiseren provincie en waterschap samen vele kilometers aan natuurvriendelijke oevers langs de vaarten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018