Steun ons en help Nederland vooruit

Intensieve- en melkveehouderij

D66 wil dat de provincie nieuwe grote stallen (‘megastallen’) alleen toestaat als daarmee volksgezondheid, milieu en (landschappelijke) inpassing in de omgeving erop vooruit gaan. Dierenwelzijn moet daarbij naar de hoogst haalbare maatstaven zijn gegarandeerd (zogenoemde best practical means).

De provincie moet zorgen dat de agrarische activiteiten passen bij het karakter van het gebied waarin ze plaatsvinden. In sommige regio’s komt kleinschalige landbouw met hoogwaardige producten voor de regionale en Europese markt beter tot zijn recht, zoals de biologische landbouw. Waar de provincie verantwoordelijk is voor het verdelen van EU-subsidies op landbouwgebied, willen we dat die maximaal ingezet worden voor innovatie en milieuvriendelijke maatregelen. Het karakter van de verschillende polders moet daarbij wel behouden blijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018