Steun ons en help Nederland vooruit

Meer ruimte voor initiatief

D66 streeft ernaar dat uitwerking van de Omgevingsvisie en de Omgevingswet leidt tot minder regels en bureaucratie. Met de komst van de Omgevingswet krijgt iedereen de ruimte voor initiatieven. De provincie moet op nieuwe plannen en initiatieven zeggen: “Ja, mits” en geen: “nee, tenzij”. De rol als gebiedsregisseur betekent voor D66 ook ruimte geven, verbinden en bijsturen. D66 geeft graag ruimte aan initiatieven van inwoners, bedrijven en gemeenten en laat ruimte aan de gemeenten voor flexibele uitwerking van de provinciale hoofdlijnen. Daarnaast ziet D66 kansen in Flevoland met betrekking tot de combinatie van stad- en landbouw. Oosterwold in Almere, en Roggebotstaete in Dronten zijn daar mooie voorbeelden van. Wij streven naar meer ruimte voor dit type experiment. D66 wil ruimte bieden aan duurzame bedrijvigheid: voor sectoren als landbouw en visserij en voor andere bedrijfstakken.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019