Steun ons en help Nederland vooruit

Minder regeldruk

D66 wil dat de provincie haar regelgeving tegen het licht houdt, op zoek naar vereenvoudiging en vermindering. We willen geen ‘operatie stofkam’, waarbij de bestaande regelgeving wordt doorzocht op overbodige regeltjes. Dergelijke regeljacht leidt tot teleurstellende resultaten, want daarmee verandert uiteindelijk niets aan het bureaucratische stelsel. D66 wil dat gestart wordt met een heroverweging van de rol die de provincie voor zichzelf ziet en de manier waarop de provincie vanuit die rol de samenwerking met de gemeenten en bedrijfsleven invult. Die heroverweging is nu op z’n plaats omdat de provincie met de nieuwe Omgevingswet en Natuurbeschermingswet een uitbreiding van taken en bevoegdheden krijgt: ten eerste verandert de rol van de provincie met de nieuwe wetten, ten tweede wordt het wettelijk instrumentarium van de provincie uitgebreid. Het doel moet zijn minder bureaucratie, minder regeldruk en meer flexibiliteit. En meer slagkracht, voor provincie èn gemeenten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018