Steun ons en help Nederland vooruit

Nationaal Park Nieuwland

Op initiatief van D66 zijn vele ontwikkelingen rondom het Nationaal Park Nieuw Land ingezet en uitgevoerd. Voor de Oostvaardersplassen is het Nationaal Park van groot belang, omdat bezoekers van de Oostvaardersplassen straks het gebied ook van binnenuit kunnen beleven. Met nieuwe wandel- en fietspaden en uitbreiding van de bezoekerscentra zal iedereen straks kunnen genieten van dit unieke gebied.
Het Nationaal Park Nieuw Land omvat meer dan alleen de Oostvaardersplassen. Ook de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden vallen onder het Nationaal Park en het speelt hiermee een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling voor het toerisme in Flevoland en vormt een enorme impuls voor de natuurontwikkeling. D66 wil zich daarom de komende periode blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019