Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurbeheer

Professioneel en goed natuurbeheer betekent ook beheer van de wildstand. Voor D66 is de jacht een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren. Jacht is geen sport maar dient effectief ingezet te worden naast andere maatregelen. We willen dan ook dat de provincie samen met boeren, jagers, waterschappen en natuurorganisaties een gebiedsplan opstelt waarin jaarlijks wordt afgesproken waar en hoeveel er gejaagd mag worden.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019