Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe natuur

Na het stuklopen van de plannen om het Oostvaarderswold aan te leggen is een groot, provincie dekkend programma voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland opgezet: programma Nieuwe Natuur. Het is opgesteld in een open planproces met alle geïnteresseerde belanghebbers en gebiedspartners, van particulieren tot grote terreinbeherende natuurorganisaties. D66 is enthousiast over de opbrengst en de grote creativiteit in het programma. Door de manier waarop het programma tot stand is gekomen, is de provincie niet de enige eigenaar van het plan. Dit schept verplichtingen naar alle betrokken partijen. D66 voelt zich gebonden aan het gezamenlijk behaalde resultaat. Dit programma biedt voor D66 het kader voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland voor de komende jaren. Ook geeft het programma het kader voor de grondstrategie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018