Steun ons en help Nederland vooruit

Ondergrond op orde

Niet alleen de ruimte boven de grond moet goed ingedeeld worden, ook de ondergrond heeft ordening nodig. We halen immers aardwarmte, water en zand uit de grond, maar slaan ook warmte, koude en water in de bodem op. Deze activiteiten beïnvloeden de milieukwaliteit en kunnen elkaar in de weg zitten. D66 wil dat de mogelijke voordelen, nadelen en risico’s goed worden verdeeld. Het kan niet zo zijn dat de winsten naar één partij gaan en de nadelen en risico’s voor de gemeenschap zijn. De bodem in Flevoland is in vergelijking met andere provincies bijzonder schoon en een goede bron van drinkwater van hoge kwaliteit. D66 wil deze waarden goed beschermen. De provincie heeft hier een belangrijke, wettelijke taak. D66 ziet voor energiewinning vooral kansen in warmtekoude-opslag en geothermie, niet voor schaliegas.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018