Steun ons en help Nederland vooruit

Oostvaardersplassen

Voor het beleid van de Oostvaardersplassen blijft voor D66 het advies van de Commissie Van Geel het uitgangspunt. Dit advies stelt de Natura 2000 doelstellingen voorop en gaat daarnaast in op het welzijn van de grote grazers en de vraag hoe toerisme en recreatie hierin past. Het welzijn van de grote grazers wordt geborgd, onder meer door het aanbrengen van meer beschutting en het in stand houden van vroeg reactief beheer. Het natuurlijk karakter van de Oostvaardersplassen moet daarbij overeind blijven. Op de langere termijn sluit D66 een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold niet uit.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019