Steun ons en help Nederland vooruit

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied van wereldniveau. D66 wil de natuur in de Oostvaardersplassen beheren zoals in het beheerplan voor dit gebied uit 2014 is vastgelegd: als een natuurgebied. Dit houdt onder andere in dat de paarden, heckrunderen en herten worden behandeld als wild, niet als gehouden dieren. D66 is wel bezorgd om de grote ingrepen die in het gebied gepland staan om het moeras te verbeteren. Het lijkt verstandig om het herstel van begroeiing net als in het verleden in fases te laten verlopen. Over hoe het moeras zal reageren op de ingrepen is nog veel onbekend. Op initiatief van D66 Flevoland wordt er voor het begeleiden van het beheer een adviescommissie van experts ingesteld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018