Steun ons en help Nederland vooruit

Open bestuurscultuur

D66 wil graag dat de fracties die het college gaan vormen alleen op hoofdpunten en op hete hangijzers een akkoord sluiten en het verdere collegeakkoord laten invullen door hun gedeputeerden. Hiermee komt er meer ruimte voor Provinciale Staten, waardoor de provinciale democratie wordt versterkt. D66 heeft hier goede ervaringen mee in de gemeentepolitiek. Daarnaast wil D66 dat er ruimte voor Provinciale Staten blijft om akkoorden die Gedeputeerde Staten via het IPO sluiten te wijzigen.

D66 wil na de verkiezingen een statenbrede discussie over een programma met inhoudelijke hoofdlijnen waar een meerderheid voor te vinden is. Kandidaat-gedeputeerden moeten in de Staten bevraagd kunnen worden voor hun benoeming.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018