Steun ons en help Nederland vooruit

Open gegevens over besluiten

Open democratische data bevat alle data over het provinciale bestuur, waaronder presentielijsten en stemuitslagen (zowel per partij als per statenlid). D66 vindt het belangrijk dat deze data in onderlinge samenhang te vinden is, bijvoorbeeld zoals bij votewatch.eu. Mensen moeten een duidelijk overzicht van de gegevens van een Statenlid kunnen vinden, en niet de notulen van elke vergadering nazoeken om er achter te komen hoe vaak hij of zij aanwezig is geweest. Niet alleen kunnen burgers zo de provincie makkelijker volgen, bestuurders kunnen zo ook makkelijker verantwoording afleggen. Praktisch gezien betekent dit dat voor Provinciale Staten een elektronisch stemsysteem wenselijk is. D66 is hier voorstander van

Laatst gewijzigd op 22 november 2018