Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer op maat

D66 vindt dat openbaar vervoer voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en bereikbaar moet zijn. D66 vindt het echter zonde als bussen leeg rondrijden. D66 kiest daarom voor frequent openbaar vervoer op drukke trajecten en voor meer maatwerk op de rustige trajecten. Maatwerk buiten de grotere kernen kan onder meer bestaan uit meer creatieve- en toegankelijke oplossingen zoals belbussen, regiotaxi’s, een dorps-bus of een flexibele route.

Voor D66 is goed openbaar vervoer onmisbaar in een mobiele, duurzame samenleving. Niet alleen voor mensen die de bus gebruiken om op hun school of werk te komen terwijl ze over ander vervoer beschikken, maar ook voor bijvoorbeeld senioren en scholieren voor wie ander vervoer geen alternatief is.
Het transport van- en naar het openbaar vervoer is belangrijk. Daarom zet D66 zich in voor meer geld voor goede aansluiting van de auto en fiets op het openbaar vervoer. Daarvoor willen wij:
– de bereikbaarheid van NS-stations per auto, bus en fiets vergroten
– de mogelijkheid bieden voor het stallen van fietsen
– het aanbod ov-fietsen en deelfietsen uitbreiden
– onderzoeken of investeringen in de aanleg of uitbreiding van P+R voorzieningen mogelijk zijn

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019