Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale afstemming ruimtelijke ordening

Regionale afstemming is essentieel voor een goede ruimtelijke ordening. De provincie moet een samenhangend beeld van natuur, steden, bedrijven en infrastructuur vormgeven. Flevoland stemt haar beleid intensief af met de omliggende provincies op thema’s als economie, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. D66 wil dat de provincie ook de samenwerking tussen de gemeenten stimuleert. Deze gemeentelijke samenwerking is ook in het economische voordeel van de gemeenten, omdat ze elkaar kunnen versterken. Voor D66 is de ruimtelijke structuurvisie (het provinciale ruimtelijke ordeningsplan) daarvoor het middel: D66 vindt dat de provincie alleen ruimte voor plannen voor wegen, woningen, winkels en bedrijventerreinen en havens in de structuurvisie hoeft te creëren als gemeenten die plannen op elkaar afstemmen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018