Steun ons en help Nederland vooruit

Schone lucht

D66 vindt, ook in de Tweede Kamer en het Europarlement, dat de huidige Europese normen voor luchtkwaliteit niet voldoende bescherming bieden. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat gezondheidsschade ook optreedt als luchtverontreiniging onder de normen blijft. Hoewel de luchtkwaliteit verbetert, blijft de luchtkwaliteit vooral in de steden achter. D66 wil dat de provincie, waar dat kan, op Europees niveau lobbyt voor strengere normen. De provincie moet zich blijven inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid, ook als de normen zijn gehaald, bijvoorbeeld door woongebieden alleen op voldoende afstand van intensief gebruikte verkeersverbindingen aan te leggen.

D66 wil de lucht schoon houden, door luchtvervuiling te voorkomen. Daarom wil D66:

  • Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door te zorgen voor oplaadpunten op belangrijke locaties, zoals P+R plekken, carpoolplaatsen en recreatiegebieden;
  • Het wegennet ontlasten door middel van betere fietsverbindingen en goed openbaar vervoer als alternatief voor de auto;

Betere route-informatie boven de weg om de zo de doorstroming (en daarmee de luchtkwaliteit) te verbeteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018