Steun ons en help Nederland vooruit

SMART doelstellingen

In het algemeen geldt dat doelstellingen SMART geformuleerd dienen te worden. De provincie dient haar financiën transparanter te maken, toegankelijk en voor iedereen begrijpelijk. D66 is er voorstander van de begroting publieksvriendelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is het beleid. Duidelijk maken welke keuzes we maken en wat dat kost. Dat kan in de vorm van een publiek dashboard waarbij de inwoners in één oogopslag zien wat de provincie doet, welk geld er binnenkomt en wat er uitgegeven wordt.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019