Steun ons en help Nederland vooruit

Verbind onderwijs en arbeidsmarkt

D66 wil dat de provincie meer doet om het onderwijs op één lijn te brengen met de economische structuur. Enerzijds heeft Flevoland de hoogste werkloosheid van Nederland, anderzijds is het ontbreken van goed geschoold personeel één van de belangrijkste groeiremmers voor het mkb.

Verbind onderwijs en bedrijven

D66 wil dat provincie zich actief inzet als regisseur en samen met de gemeenten MBO- en HBO-scholen en bedrijven bij elkaar brengt. Zij kunnen afstemmen wat het bedrijfsleven verwacht van scholen (welke vaardigheden) en wat onderwijsinstellingen van het bedrijfsleven nodig hebben om het gewenste resultaat te behalen (zoals stageplaatsen en banenkansen).

Hoogwaardig en vernieuwend onderwijs

D66 wil dat de provincie aantrekkelijker wordt voor Nederlandse én buitenlandse onderwijsinstituten, verspreid over de provincie. Bij een toekomstgerichte provincie hoort hoogwaardig en vernieuwend onderwijs. Innoverend onderwijs is belangrijk voor de kenniseconomie van Nederland en Flevoland is daarvoor een unieke plek. D66 ziet in Almere ruimte voor universitair onderwijs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018