Steun ons en help Nederland vooruit

Verbinding

D66 ziet dat de kracht van de provincie ligt in de verbinding tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. D66 vindt dat ongezonde concurrentie tussen de gemeenten binnen de provincie moet worden voorkomen. De provincie en gemeenten moeten gezamenlijk en in samenwerking met de omliggende regio’s inzetten op de eigen sterke punten.

D66 wil in samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen werken aan:

  • Het vergroten van de jeugdwerkgelegenheid in samenwerking met de gemeenten. De provincie werkt vanuit het economisch domein vooral met het bedrijfsleven, terwijl de gemeenten vanuit het sociaal domein vooral werken met de scholen en studenten;
  • Een sterke en evenwichtige samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar kansen sámen worden benut;
  • Een succesvolle Floriade, de aanloop daar naartoe biedt unieke kansen voor de bedrijvigheid, het onderwijs en de kennisinstellingen in Flevoland en daar buiten;
  • De internationale ‘Holland-branding’; in samenwerking met andere provincies zetten we ons op de kaart bij toeristen en trekken we mogelijk nieuwe bedrijvigheid naar Flevoland.

D66 vindt daarnaast dat de provincie samen met de gemeenten en inwoners beleid moet ontwikkelen om het landelijk gebied en de kleine kernen aantrekkelijk te houden voor ondernemers en bewoners. D66 ziet kansen voor vrijwilligers-initiatieven en multifunctioneel gebruik van de bestaande gemeenschapsvoorzieningen, waardoor deze kunnen blijven bestaan in de kleine kernen. In het programma Vitaal Platteland is daarmee in 2015 een begin gemaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018