Steun ons en help Nederland vooruit

Versterk innovatie

D66 wil bedrijven aantrekken die de sterke kanten van Flevoland versterken, zoals voedsel-productie, Life Sciences, het composietencluster en het Geomaticapark. Dat betekent ook dat de provincie duidelijk moet kiezen bij het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven, zonder daarbij kansen in nieuwe sectoren uit het oog te verliezen. D66 wil vooral bedrijven aantrekken die bijdragen aan innovatie en duurzaamheid. De provincie kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van innovaties, zoals haar inzet op het gebied van composieten laat zien. Blijvende inzet op het versterken van kennisinstituten en –infrastructuur is nodig. D66 wil dat de provincie zowel start-ups als gevestigde bedrijven ondersteunt en faciliteert bij het omzetten van kennis in producten en diensten.

Arbeidsplaatsen door innovatie

De teruglopende en veranderende werkgelegenheid in de landbouw en visserij vraagt om extra aandacht voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk. D66 is van mening dat door stimulering van innovatie arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden, van lager- tot hogeropgeleiden. Zowel de agrarische sector als de visserij lopen al voorop in de wereld, samen met de innovatieve bedrijven in het Geomaticapark in de Noordoostpolder. Wij willen deze kracht benutten en versterken. Veranderingen in overheidsorganisaties door centralisaties leiden tot vertrek van veel werk-gelegenheid uit Flevoland. De provincie moet zich er sterk voor maken dat daarvoor in de plaats en met vergelijkbaar niveau andere vormen van werkgelegenheid van overheden (Rijks, semi-overheid en Europees) in Flevoland gevestigd worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018