Steun ons en help Nederland vooruit

Vestigingsklimaat

D66 vindt dat de provincie als gastheer moet bijdragen aan het steeds verder verbeteren van de omstandigheden voor ondernemers. D66 legt daarbij de prioriteit bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) en innovatie. Een gezond mkb komt ten goede aan het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de dorpen en steden van Flevoland. Daarnaast kan het mkb zorgen voor levendigheid in een dorp en optreden als aanbieder van stages. Voor D66 is ook het voorzieningenniveau, van culturele tot sport- en onderwijsvoorzieningen, een onderdeel van het vestigingsklimaat.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018