Steun ons en help Nederland vooruit

Warmte koude opslag en geothermie

D66 ziet in warmte koude opslag een goede manier van het verwarmen en koelen van met name nieuwe grootschalige bouwprojecten. Warmtekoude-opslag (WKO) heeft mogelijke effecten op de temperatuur van de ondergrond tot ver buiten de grenzen van het eigen perceel. In landelijke gebieden levert dit relatief weinig problemen op door de onderlinge afstand tussen bedrijven, maar op bedrijventerreinen of in woongebieden beïnvloeden WKO-installaties elkaar al gauw. D66 is op dit punt voor meer regie van de provincie via de nieuwe omgevingsvisie. D66 is tegen het subsidiëren van WKO, omdat het nu al één van de meest rendabele vormen van duurzame energie is.

D66 ziet kansen voor geothermie vooral in de industrie en tuinbouw. De uitdaging ligt hier in het veilig en rendabel maken. Geothermie moet wat D66 betreft buiten drinkwaterwinningsgebieden gerealiseerd worden in verband met kans op vervuiling. De nieuwe Structuurvisie Ondergrond van de minister van EZ zou hier nadere handvatten voor moeten bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018