Steun ons en help Nederland vooruit

Waterveiligheid

D66 vindt dat een gebied dat waar een grotere economische waarde aanwezig is ook een lagere kans op overstroming mag kennen. Door de opzet van de Flevopolder (midden en zuidelijk Flevoland) en de Noordoostpolder zijn de overstromingsrisico’s binnen elk van de polders gelijk. In het nieuwe Deltaprogramma, dat in 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden, krijgen zuid en midden Flevoland een hoger beschermingsniveau. Recent is op initiatief van D66 onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van de Knardijk, die de Flevopolder in tweeën deelt. Dit onderzoek heeft aangetoond dat met de hogere beschermingsnorm voor de Flevopolder uit het nieuwe Deltaprogramma, compartimentering in Flevoland niet kosteneffectief is. Wanneer de hogere bescherming wordt gerealiseerd is echter nog niet bekend. Hoewel de Knardijk al jaren geleden is afgekeurd, is de dijk tot dat moment nog functioneel. Er moet worden onderzocht of maatregelen voor de Knardijk voor die tussenliggende periode maatschappelijk gerechtvaardigd zijn. Dit onderzoek is urgent, aangezien het waterschap maatregelen aan de Knardijk steeds heeft uitgesteld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018