Steun ons en help Nederland vooruit

Wegen

De provinciale wegen in Flevoland scoren gelukkig relatief goed op veiligheid in vergelijking met die in andere provincies. D66 wil dit zo houden en versterken. Wij vinden dat verbetering van de veiligheid altijd meegenomen moet worden wanneer er aanpassingen of onderhoud voor een weg gepland staan. Daarnaast moet de provincie de veiligheid van het regionale wegennet opnemen in het ‘langetermijnbeleid’.

 

Betrek inwoners bij plannen voor groot onderhoud of nieuwe wegen

D66 wil omwonenden nauwer betrekken bij de planvorming. Weggebruikers weten zelf het beste tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het gebruik van de weg en waar zij onveilige situaties ervaren. Niet alleen moeten ideeën die omwonenden aandragen een volwaardige plek hebben in het besluitvormingstraject, ook de mogelijkheid om input te leveren tijdens de planvorming moet worden gerealiseerd.

Beperk de verstoring van de natuur

Bij het wegbeheer wil D66 verstoring van flora en fauna tot een minimum beperken. Lichtvervuiling en mogelijkheden voor faunapassage zijn daarbij aandachtspunten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018