Steun ons en help Nederland vooruit

Wildstand

Bij natuurbeheer hoort voor D66 ook beheer van de wildstand. De jacht is voor D66 geen sport, maar een middel om de ecologische balans in een gebied te bewaren. De provincie moet zorgen voor een gebiedsplan, dat is opgesteld samen met boeren, jagers, waterschappen en natuurorganisaties en waarin jaarlijks wordt bepaald hoeveel er gejaagd mag worden. D66 wil daarmee af van de schijnbaar ad hoc afgegeven vergunningen voor jachtmethodes zoals jagen met lichtbakken.

Dieren houden zich niet aan door mensen bedachte grenzen. Daar waar de veiligheid het toelaat, wil D66 de migratie van dieren naar Flevoland niet belemmeren: in de grootste natuurgebieden zijn in principe ook dieren als de wolf en wild zwijn welkom. D66 wil daarna monitoring door de provincie om te kijken of de jagers de afspraken naleven, en daarmee af van de individuele jachtvergunningen. D66 wil daarbij wel dat de provincie voortdurend zoekt naar diervriendelijke alternatieven voor de jacht, zoals het inzaaien van speciaal gras dat ganzen niet lusten. Bovendien wil D66 dat provincies de mogelijkheid krijgen om meer maatwerk voor faunabeheer te leveren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018