Steun ons en help Nederland vooruit

Zo min mogelijk samenwerkingsorganisaties

D66 wil de democratie en transparantie van de provincie versterken. Voor ons betekent dit dat overheidstaken gecontroleerd worden door een direct gekozen volksvertegenwoordiging: Provinciale Staten of de gemeenteraad. De overheid moet aanspreekbaar zijn en verantwoording afleggen. Nu is dat te vaak niet het geval, bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden tussen overheden waarop democratische controle moeilijk is. Die samenwerkingsverbanden worden veelal opgezet waar gemeenten of provincies in hun eentje niet in staat zijn een taak naar behoren uit te oefenen. Flevoland kent gelukkig relatief weinig van dergelijke gemeenschappelijke regelingen en hulpconstructies. Toch worstelt ook Provinciale Staten jaarlijks met de begroting en de beperkte zeggenschap daarover van bijvoorbeeld de Omgevingsdienst, het Nieuwland Erfgoedcentrum en de Randstedelijke Rekenkamer. D66 wil dergelijke organisaties tot een minimum beperken. Als zo’n organisatie wel een toegevoegde waarde heeft, dan is voor D66 de eis dat deze tijdelijk zijn. Wij willen dat dergelijke organisaties om de twee à drie jaar aan een ‘democratietoets’ vanuit de provincie onderworpen worden, om zeker te stellen dat de democratische verantwoording goed geregeld is. Die democratietoets, samen met eventuele vervolgacties, moet besproken worden in Provinciale Staten. De inzet van D66 is om dat in de komende statenperiode al minimaal éénmaal te doen voor de huidige organisaties, waaronder de genoemde en DE-on.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018