Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit en bereikbaarheid

D66 wil verbetering van de verbindingen via openbaar vervoer, fiets en auto.

Regionale economie en innovatie

Kies je D66 Flevoland dan kies je voor verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat, voor de ontwikkeling van ons MKB, innovatie en een betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.

Ruimtelijke ordening en duurzaamheid

D66 wil investeren in het behoud en de versterking van de natuur, zodat ook toekomstige generaties over deze natuurwaarden beschikken.

Vitaal Platteland en Natuurbeheer

De rol als gebiedsregisseur betekent voor D66 ook ruimte geven, verbinden en bijsturen.

Flevoland in Europa

Voor een sterk Flevoland in een sterk Europa.

Cultuur en erfgoed

D66 vindt dat iedereen recht heeft op toegang tot kennis en cultuur.

Bestuur en betrokken inwoners

D66 wil dat de overheid en dus ook de Provincie Flevoland slagvaardig en aanspreekbaar is.