Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale economie en innovatie

D66 wil een economie waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar kwaliteiten optimaal te ontplooien.

Ruimtelijke ordening

De rol als gebiedsregisseur betekent voor D66 ook ruimte geven, verbinden en bijsturen.

Mobiliteit en bereikbaarheid

D66 wil verbetering van de verbindingen via spoor en weg en vindt dat het wegennet ontlast moet worden.

Natuur, milieu, bodem, water

D66 wil investeren in het behoud en de versterking van de natuur, zodat ook toekomstige generaties over deze natuurwaarden beschikken.

Cultuurhistorie, bibliotheken en archieven

D66 vindt dat iedereen recht heeft op toegang tot kennis en cultuur.

Bestuur en financiën

D66 hecht veel waarde aan een transparant en democratisch bestuur met inspraak voor burgers.