Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en financiën

D66 hecht veel waarde aan een transparant en democratisch bestuur met inspraak voor burgers. D66 wil een provincie die open is over wat ze doet, met ruimte voor
ideeën van inwoners. In het bestuur van de provincie valt winst te behalen door een opener bestuurscultuur. Ook het betrekken van inwoners bij het beleid kan beter, bijvoorbeeld bij het maken van plannen, bij besluiten over wijzigingen in bestuurslagen en het voorbereiden van projecten. D66 wil de mogelijkheid voor een raadgevend referendum invoeren, waarbij een referendum over een besluit gehouden wordt op initiatief van de inwoners van Flevoland.

een provincie die open is over wat ze doet, met ruimte voor ideeën van inwoners