Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit en bereikbaarheid

Zowel over de weg, het spoor als het water moet Flevoland goed ontsloten zijn. Veel Flevolanders zijn aangewezen op het gebruik van de auto. In Flevoland is daar meestal ruimte voor, maar de bereikbaarheid van Flevoland in de spits is problematisch. D66 wil verbetering van de verbindingen via spoor en weg en vindt dat het wegennet ontlast moet worden, in eerste instantie door meer werkgelegenheid dicht bij huis, ten tweede door het aantrekkelijk maken van alternatieven. Bijvoorbeeld door meer snelle fietsverbindingen aan te leggen en goed openbaar vervoer te bieden.

Zowel over de weg, het spoor als het water moet Flevoland goed ontsloten zijn