Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur, milieu, bodem, water

Natuur is niet alleen mooi, maar ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt voor schone lucht, schoon water en vruchtbare grond. Natuur levert voedsel en een omgeving waar mensen kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart. Voor het eerst in decennia lijkt de natuur in Nederland zich wat te herstellen. D66 wil investeren in het behoud en de versterking van de natuur, zodat ook toekomstige generaties over deze natuurwaarden beschikken.

Natuur is niet alleen mooi, maar ook nuttig en noodzakelijk