Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Regionale economie en innovatie

Kies je D66 Flevoland dan kies je voor het verbeteren van het vestigings- en investeringsklimaat. Daarnaast verbinden we het onderwijs en de arbeidsmarkt nog beter met elkaar. D66 Flevoland versterkt het toerisme en recreatie en we geven prioriteit aan het midden- en kleinbedrijf en aan innovatie.

D66 vindt dat de provincie als gastheer moet bijdragen aan het steeds verder verbeteren van de omstandigheden voor ondernemers. D66 legt daarbij de prioriteit bij het (groene) midden- en kleinbedrijf (mkb) en innovatie. Voor D66 is ook het voorzieningenniveau, van culturele tot sport- en onderwijsvoorzieningen, een onderdeel van het vestigingsklimaat.

Creativiteit en innovatie: de kracht van de Nederlandse economie