Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke ordening

D66 wil dat de provincie haar taken vervult vanuit een heldere visie op de ontwikkeling van Flevoland en haar taak daarin. De rol als gebiedsregisseur betekent voor D66 ook ruimte geven, verbinden en bijsturen. D66 geeft graag ruimte aan initiatieven van inwoners, bedrijven en gemeenten en laat ruimte aan de gemeenten
voor flexibele uitwerking van de provinciale hoofdlijnen. Daarnaast wil D66 ruimte bieden aan bedrijvigheid: voor sectoren als landbouw en visserij en voor andere bedrijfstakken. Voor D66 staat hierbij flexibel, duurzaam en multifunctioneel ruimtegebruik voorop.

Flexibel, duurzaam en multifunctioneel ruimtegebruik staat voorop