Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vitaal Platteland en Natuurbeheer

We willen dat de overheid zuinig is op de kenmerkende openheid van het Flevolandse landschap. Een vitaal platteland waarbij de provincie streeft naar een evenwicht tussen agrarisch en recreatief gebruik, natuurbescherming en landelijk wonen. We willen dat de provincie de kansen benut van vrijkomende boerderijen in het landelijke gebied.

Het Markermeer verdient weer aandacht, te lang is dit enorme watergebied aan zijn lot overgelaten. D66 wil meer ontwikkelingen om het Markermeer te versterken en deel uit te laten maken van de bijzondere natuur in Flevoland. Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast en schade door extreme neerslag toe. Flevoland is hier extra vatbaar voor. Dat komt onder meer door de bodemdaling. D66 is voorstander van een concrete klimaatstrategie met maatregelen en middelen zodat Flevoland voldoende beschermd blijft tegen wateroverlast en langdurige droogte.

evenwicht tussen agrarisch en recreatief gebruik, natuurbescherming en landelijk wonen.